KAIO

Hệ Thống Tủ Điện

Giải pháp toàn diện cho căn nhà.

Thông số kỹ thuật:

  • Đã lắp đặt sẵn chỉ cần cắm thiết bị, kết nối với ứng dụng và sử dụng
  • Giải pháp điều khiển từ xa cho tất cả các thiết bị trong nhà yến

Các Gói

  • Gói cơ bản: 1 phun sương, 1 điều khiển loa
  • Gói cơ bản: 2 phun sương, 2 điều khiển loa
  • Gói cơ bản: 2 phun sương, 2 điều khiển loa