KAIO

Contactor

Hệ thống nhà yến cần công suất cao thì lắp thêm contactor để dòng điện điều khiển của thiết bị KAIO