KAIO

Cảm biến độ ẩm nhiệt độ SHT10

Cảm biến công nghệ số, ổn định với khoảng cách, độ chính xác cao. Cùng với đầu bảo vệ khỏi môi trường nhà yến giúp tăng tuổi thọ của cảm biến