KAIO

Hướng dẫn sử dụng

Lắp Đặt Phần Cứng

Video:

Hướng dẫn lắp đặt và kết nối bộ điều khiển phun sương Kaio-TH10: https://youtu.be/9CjcNTlB1MQ

Hướng dẫn lắp đặt và kết nối bộ điều khiển phun sương Kaio-4CH: https://youtu.be/DwQdNCOVVSw

 

Hướng dẫn vận hành nhà yến qua ứng dụng Kaio:

Link download hướng dẫn: KAIO_manual